متلب
صفحات وبلاگ
نویسنده: پ متلب - پنجشنبه ۱٧ فروردین ،۱۳٩۱

تا به حال تنها از توابعی استفاده میکردیم که قبلا برای matlab تعریف شده بود؛ ولی ممکن است این

توابع نتوانند نیازهای ما را پاسخ دهند، یا بخواهیم توابعی با کاربری خاص بنویسیم.

 

یک تابع (function file) مانند یک m-file است با این تفاوت که خط اول آن به صورت زیر است:

 

 

function [outputs]= name(inputs)

 

این خط مشخص می کند که این M-file یک تابع است. همچنین تعداد ورودی ها و خروجی ها را مشخص

کرده و هر یک را در یک متغیر قرار می دهد.در صورتی که تنها یک ورودی داشته باشیم نیازی به کروشه []

نیست .name نیز نام تابع را مشخص می کند.

 

بهتر است برای خواناتر شدن برنامه از عبارات توضیحی استفاده کنیم.این عبارات باید ورودی ها و خروجی

ها را مشخص کند.همچنین می توان نام برنامه نویس و تاریخ نوشتن آن را نیز مشخص کرد. این خطوط با

اجرا دستور help name << به نمایش در می آیند .

به عنوان مثال  M-file زیر دستور prod را شبیه سازی می کند:

 

 

 

function p=prod2 (x)

% function p=PROD2 (x)

% shabih sazi farman PROD

% a:radif b:sotoon

[a,b]=size2(x);

p(1,:)=x(1,:);

for i=2:a,

% satr aval p dar satr haye x zarb shode

% va dar satr aval p zakhir mishavad

p(1,:)=p(1,:).*x(i,:);

end

% if x is rowvector

while a==1;

p=1;

for i=1:b,

p=p*x(i);

end

a=0;

end

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :